Orfeus Ostraryka

LIÊN HỆ
THÔNG TIN VỀ CÚN YÊU
Thông tin về chó Begiant Malinois Orfeus Ostraryka
  • Giống: chăn cừu Bỉ
  • Được lai tạo trong: CKUCeskoMoravian Cynological Union / FCI Liên đoàn phụ khoa quốc tế
  • Ngày sinh: 08.12.2021 (1 Năm)
  • Chiều cao cân nặng: không có dữ liệu
  • Số phả hệ: CMKU/BOM/13680
  • Số chíp: 94500002332413
  • Hiệp hội chăn nuôi: không có dữ liệu
  • Kết quả: không có dữ liệu
  • Giấy chứng nhận làm việc: BH/VKA
Chat với Beatpet Hotline: 0349995162
Gọi ngay !