Liên hệ BEAT PET/CONTACT

 

BEAT PET

Trại nhân giống: Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình

Trụ sở: Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Hotline: 0349 995 162

Email: beatpetvn@gmail.com

Liên hệ BEAT PET/CONTACT